30 sierpnia 2019 roku odbyła się X sesja Rady Miasta Żagań, w której udział wzięło 19 radnych. Obrady rozpoczęto minutą ciszy w intencji zmarłego Wójta Tomasza Niesłuchowskiego. Radni wysłuchali sprawozdań z działalności między sesjami stałych komisji rady, przewodniczącego oraz burmistrza. W nawiązaniu do kalendarza spotkań Andrzeja Katarzyńca między innymi padły pytania dotyczące budowy schroniska w mieście, sytuacji kąpieliska miejskiego oraz o odczucia dotyczące wyremontowanego dworca kolejowego. Andrzej Katarzyniec poinformował, że w sprawie schroniska spotkał się 2 lipca z Jackiem Połomką, prezesem ZZO Marszów. Poprosił o rozważenie możliwości lokacji schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie zakładu. Utworzony podmiot realizowałby zadania z tego zakresu na potrzeby Łużyckiego Związku Gmin, szczególnie że większość zrzeszonych w związku gmin musi rozwiązać problem właściwego przetrzymywania bezpańskich psów i kotów. Burmistrz przypomniał, że dotychczasowe rozwiązanie (tzw. “przytulisko”) funkcjonowało w oderwaniu od obowiązujących przepisów, nie zapewniając zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej. Obecnie oczekujemy na opinie prawne w zakresie propozycji przedstawionej prezesowi ZZO w Marszowie (pismo poniżej w galerii).

Na pytanie radnego Tomasza Nowaka dotyczące szans uruchomienia kąpieliska w przyszłym roku burmistrz poinformował, że prowadzone ekspertyzy potwierdzają katastrofalny stan obiektu. Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze prace naprawcze niecki basenowej. Samorząd poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania tej ogromnej inwestycji, ponieważ wieloletnie zaniedbania sprawiły, iż nie ma szans “łatać” ubytków, lecz należy całkowicie odbudować nieckę.

Radny Daniel Marchewka zapytał burmistrza Andrzeja Katarzyńca o odczucia dotyczące budynku dworca kolejowego. Włodarz przyznał, iż obiekt jest piękny, jednak całkowicie nieodpowiedni dla instytucji, które znalazły tam swoje siedziby. Zarówno klienci ŻTBS, jak i ZGM skarżą się na odległość nowych siedzib obu jednostek od centrum miasta. Podobne trudności napotka Straż Miejska, która już w przyszłym miesiącu przeprowadzi się do budynku dworca. Ta peryferyjna lokalizacja utrudni prowadzenie patroli pieszych. Dodatkowo wokół dworca brakuje miejsc parkingowych, które byłyby wystarczające dla wszystkich petentów przeniesionych jednostek. Jak podkreślił burmistrz, umowa którą zawarto z PKP jest jednostronna i w wielu zapisach niekorzystna dla miasta. Wyremontowano obiekt będący własnością skarbu państwa, w zamian za co miasto przejęło wieloletnie zobowiązania dotyczące najmu 70% powierzchni budynku.

Naczelnik Wydziału Oświaty Mariusz Krugły przedstawił informację na temat przygotowania żagańskich szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Poniesiono ogromne nakłady na naprawę budynków, które również przez lata nie były remontowane i modernizowane. Jeszcze w tym roku przebudowana zostanie kotłownia przy PSP nr 1 (koszt tej inwestycji to ponad 320 tysięcy złotych). Zaniechania, które są od lat, doprowadziły do tego (obecnego) stanu – stan przedszkoli katastrofalny, stan szkół bardzo zły – w ten sposób burmistrz podsumował przedstawione przez naczelnika oświaty informacje.

W trakcie X sesji radni podjęli 10 uchwał, m.in. zwiększając dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remont i montaż dzwonnicy na Domu Pogrzebowym cmentarza komunalnego, zmieniając regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli w żagańskich placówkach oświatowych oraz nadając statut Żagańskiemu Pałacowi Kultury.

Pełne nagranie z sesji dostępne są na stronie BIP jednostki – zachęcamy do obejrzenia materiału w części pierwszej oraz drugiej.