W związku z II Biegiem do Bożego Grobu informujemy o utrudnieniach, które w rejonie parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu wystąpią w sobotę 14 września. Zamknięcie trasy biegu nastąpi o godzinie 11.00. Po rozpoczęciu biegu o godzinie 11.44 ulice będą otwierane dla ruchu. Całkowite zakończenie utrudnień w tym rejonie przewidywane jest na godzinę 13.00.  Start biegu nastąpi z ulicy Piastowskiej, przy kościele „Na Górce”. Uczestnicy pokonają dystans 4444 metrów.

Informacje dodatkowe dla uczestników II Biegu do Bożego Grobu:

Pakiety startowe na bieg możemy odebrać w Domu Katechetycznym (dojście od ulicy Ks. Żaganny) w dwóch terminach:
– w piątek 13 września 2019 r., od godz. 16:00 do godz. 17:50.
– w sobotę 14 września 2019 r., od godz. 08:30 do godz. 11:00.

Pakiety startowe odbieramy osobiście, w przypadku osób niepełnoletnich – pakiet odbierać może opiekun prawny. W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). Osoba ta musi posiadać także oświadczenie osoby, za którą pakiet odbiera, dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu.

Program zawodów:

08:30 – 11:00 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów startowych na bieg w Domu Katechetycznym,
11:20 – rozgrzewka w Parku od ul. Piastowskiej,
11:40 – wspólna modlitwa przed biegiem,
11:44 – start biegu z ulicy Piastowskiej na uderzenie dzwonów,
12:00 – wręczanie pamiątkowych medali dla każdego kończącego bieg zawodnika, wspólny wielkanocny żurek,
12:45 – uroczysta dekoracja zwycięzców przy Kaplicy Bożego Grobu,
13:15 – wspólna modlitwa przy Kaplicy Bożego Grobu z obrzędem namaszczenia olejkiem nardowym,
13:30 – zakończenie.

Trasa biegu:

Trasa przebiega pomiędzy osiedlowymi uliczkami lewobrzeżnej strony Żagania. START – ul. Piastowska, M. Konopnickiej, Sosnowa, Żarska, J. Długosza, Stroma, Bolesławiecka, Dębowa, Asnyka, Zamkowa, Śląska, Lubuska, Ks. Żaganny (podbieg do kościoła przy Domu Katechetycznym) – META.