Szanowni Państwo,

przypominamy, że do 15 września należy opłacić III ratę podatku od nieruchomości.

Osoby opłacające koncesję na sprzedaż alkoholu powinny wpłacić III ratę opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 30 września 2019 roku.

Płatności dokonać można w kasie Urzędu Miasta Żagań (plac Słowiański 17) lub przelewem na konto jednostki:

Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań
66 1090 2558 0000 0006 4000 0100