22 października 2019 roku z inicjatywy zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy odbyło się spotkanie dotyczące wykreowania produktu turystycznego, który promowałby Żagań, stając się rozpoznawalnym wyrobem, kojarzonym z naszym miastem. W rozmowie wzięli udział żagańscy rzemieślnicy, regionaliści, osoby zajmujące się turystyką i promocją. Sebastian Kulesza podkreślił, iż zgłoszone dzisiaj pomysły powinny skupiać się na produkcie stworzonym w mieście i nawiązującym do naszego potencjału historycznego. Uczestniczący w spotkaniu rzemieślnicy zadeklarowali gotowość stworzenia wypieku, który spełniałby te oczekiwania. Produkt powstałby na bazie wieloletniego doświadczenia i lokalnej tradycji.

Wśród innych propozycji pojawiła się woda z żagańskiego źródła, piwo, maszkarony, wino, miody, produkt związany z wojskiem, Dorotą Talleyrand-Périgord lub Johannesem Keplerem.

Rozmowie przysłuchiwała się dziennikarka radiowa, Renata Wcisło. Zapraszamy do wysłuchania materiału ze spotkania “Żagań szuka swojego produktu”.