Przypominamy, iż 31 listopada 2019 roku upływa termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielni mieszkaniowej. Planowane inwestycje mają zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Dofinansowanie może wynieść nawet do 165 000,00 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A przedmiotowego programu w 2019 roku.

Miejsce składania wniosków: Oddział Lubuski PFRON, ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres : programy@pfron.org.pl

Link do informacji na stronie PFRON.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Zasady naboru i realizacji wniosków
  3. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych i robót jakie mogą być objęte dofinansowaniem