7 listopada 2019 roku w Pałacu Książęcym odbyła się konferencja popularno-naukowa dla uczniów szkół “400 lat Harmonii Świata Johannesa Keplera 1619-2019” z okazji 400 rocznicy opublikowania najważniejszego odkrycia astronoma – III Prawa Keplera. W ramach wydarzenia zorganizowano wystawę  “Harmonia Świata” oraz występ zespołu “Con Anima Musica”.

Wydarzenie miało na celu popularyzację wiedzy o Johannesie Keplerze oraz współczesnych konsekwencjach jego dokonań naukowych. W 1619 roku astronom opublikował “Harmonię Świata”, zawierając w dziele matematycznym opis związków w ruchu ciał niebieskich. Ów pięcioksiąg stał się podstawą do stworzenia praw grawitacji, które współczesnym dają możliwość dotarcia do Księżyca i wszystkich planet naszego układu słonecznego.

Wykłady dla młodzieży przygotował Wiesław Urban, Jacek Patka oraz prof. dr hab. Andrzej Maciejewski.