We współpracy z miejską spółką ŻWiK rozpoczęto badanie niecki kąpieliska miejskiego oraz przestrzeni pod nią. Prace na terenie obiektu nadzoruje Krzysztof Duszyński, Kierownik Działu Technicznego ŻWiK. Jeszcze dzisiaj wykonane zostaną odwierty, a następnie kamerą zbadana zostanie przestrzeń pod niecką. Wyniki wykonanych badań dadzą obraz zmian, jakie przez lata wyrządziła woda wyciekająca ze zbiornika. W zależności od rozmiaru ubytków będziemy w stanie oszacować zakres niezbędnych inwestycji – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec, obecny na obiekcie w trakcie prac. – Najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników kąpieliska oraz prowadzenie działań w oparciu o jego stan techniczny. Podjętym dziś badaniem niecki rozpoczynamy prace naprawcze.

We wtorek pracownicy ŻWiK rozkuli nieckę w kilku wybranych miejscach. – Okazuje się, że grubość oryginalnego betonu to zaledwie ok. 10 centymetrów, a pod spodem jest piasek tak nasiąknięty wodą, że trudno aż to sobie wyobrazić – opowiada Tomasz Hucał, prezes spółki Pałac Książęcy, która zarządza obiektem. – Beton sprzed ponad 80 lat stracił już swoją szczelność i woda szybko przenikała, wsiąkając w piasek, jak w gąbkę.

Wtorkowe prace odkrywkowe wyraźnie pokazują, że nowa niecka to gwarant dalszego, sprawnego funkcjonowania kąpieliska. Niezależnie jednak od wybranej technologii – nowa niecka to kwestia wielomilionowych kosztów.

Już 2 grudnia spółka otrzyma szczegółową ekspertyzę techniczną zleconą kilka miesięcy temu. Tomasz Hucał wskazał również na dodatkowe koszty, jakie niesie ze sobą zabezpieczenie obiektu. W wyniku upadku drzewa uszkodzone zostało ogrodzenie, które należy obecnie odtworzyć, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym wejście na teren kąpieliska.

Obecnie planowana jest inwestycja związana z rozbudową sieci elektrycznej i światłowodowej, która pozwoli na rozwinięcie monitoringu i przygotowaniu się do budowy w tym miejscu strefy relaksu i animacji.