Informujemy, że po przejęciu “Młynówki” gmina zabezpieczyła podstawowe warunki bytowe dla czasowo przebywających tam ludzi. Staraniem gminy została wznowiona dostawa wody. Po dokonaniu przeglądu i sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności instalacji zostało uruchomione centralne ogrzewanie, zapewniono dostęp do sieci energetycznej, sanitariatów i łaźni osobom w obiekcie przebywającym.

Z uwagi na stan obiektu oraz w trosce o minimalizację kosztów, przebywający tam czasowo ludzie zostali zakwaterowani w obrębie jednej kondygnacji. Obiekt został zabezpieczony przed dostępem kolejnych osób.