18 i 20 listopada ogłosiliśmy przetargi w ramach termomodernizacji budynków żagańskich przedszkoli. Projekt realizujemy w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zapraszamy wykonawców do zapoznania się z treścią wszystkich ogłoszeń opublikowanych na www.bip.zagan.pl

Zainteresowane podmioty informujemy, że przedmiotem pierwszego postępowania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu.

W zakresie termomodernizacji: wymiana stolarki otworowej budynku, izolacji ścian fundamentowych i piwnic, termomodernizacji ścian zewnętrznych, wykonanie termomodernizacji dachów, izolacji i pokrycia zadaszenia nad wejściem, modernizacja schodów zewnętrznych, renowacja balustrad, krat, barierek i schodów stalowych zewnętrznych, wymiana opierzeń i parapetów, rynien i rur spustowych, naprawa kominów, studzienek doświetlających, odtworzenie instalacji odgromowej, zmiana kolorystyki elewacji budynku, naprawa uszkodzonej nawierzchni wokół budynku.

W zakresie instalacji sanitarnych: roboty demontażowe instalacji c.o., montaż nowych pionów i podejść do grzejników oraz ich wymiana, montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła, montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych, montaż wentylacji mechanicznej opartej o wysokosprawne urządzenia z odzyskiem ciepła, montaż automatyki do sterowania c.o., montaż systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.

W zakresie instalacji elektrycznych: roboty demontażowe i montażowe – rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni, wymiana opraw oświetleniowych (w ciągach komunikacyjnych i łazienkach oprawy należy wyposażyć w czujniki obecności w pomieszczeniu).

W zakresie instalacji fotowoltaicznych: montaż konstrukcji nośnej na panele FV oraz paneli fotowoltaicznych, falowników, okablowania, rozdzielnice systemu, monitoringu ilości wyprodukowanej energii.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona na stronie dokumentacja projektowa. Data składania ofert upływa 3 grudnia 2019 roku o godzinie: 10:00.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 24 w Żaganiu zakłada:

W zakresie termomodernizacji: wymiana stolarki otworowej budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, wykonanie termomodernizacji dachów oraz izolacji i pokrycia zadaszenia nad wejściem, modernizację schodów zewnętrznych, renowację balustrad, krat, barierek i schodów stalowych zewnętrznych, wymiana opierzeń i parapetów, rynien i rur spustowych, naprawę kominów i studzienek doświetlających, odtworzenie instalacji odgromowej, zmianę kolorystyki elewacji budynku, naprawę uszkodzonej nawierzchni wokół budynku.

W zakresie instalacji sanitarnych: demontaż istniejącej instalacji c.o., montaż nowych pionów i podejść do grzejników i ich wymianę, montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła, montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych, wentylacji mechanicznej opartej o wysokosprawne urządzenia z funkcją odzysku ciepła, automatyki do sterowania c.o., systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.

W zakresie instalacji elektrycznych: roboty demontażowe i montażowe –rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni, wymiana opraw oświetleniowych (które oprócz powyższego należy wyposażyć w czujniki obecności w ciągach komunikacyjnych).

W zakresie instalacji fotowoltaicznych: montaż konstrukcji nośnej na panele FV oraz paneli fotowoltaicznych, falowników, okablowania, rozdzielnic systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii.

Szczegóły dotyczące projektu zawiera dokumentacja projektowa opublikowana na stronie. Data składania ofert upływa 3 grudnia 2019 roku o godzinie: 10:00.

Termomodernizacja Filii Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu przy ul. Piłsudskiego 16 poprzez termomodernizację obiektu zakłada:remont pokrycia dachowego, lukarn i kominów; remont ścian fundamentowych; wykonanie opaski wokół budynku; remont ścian wewnętrznych piwnic wraz z wykonaniem izolacji metodą iniekcji; pogłębienie posadzki kotłown, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych; termoizolacja stropu podstrychowego, stropu nad piwnicami, stropu nad przybudówką, ścian wewnętrznych klatek schodowych oraz stropu nad klatką schodową na poddaszu; ocieplenie kominów na poddaszu; wykonanie brakujących przewodów wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń piwnic, opierzeń i parapetów, rynien i rur spustowych.

W zakresie instalacji sanitarnych: roboty demontażowe instalacji c.o., montaż nowych pionów i podejść do grzejników, wymiana grzejników, montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła, montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych, montaż wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej zasilanej z centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym; wykonanie niezależnej instalacji wyciągowej z bezpośrednim wyprowadzeniem powietrza na dach; montaż automatyki do sterowania c.o., 9, montaż systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.

W zakresie instalacji elektrycznych: roboty demontażowe, roboty montażowe – rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni, instalacja opraw oświetleniowych, które ponadto w ciągach komunikacyjnych i łazienkach należy wyposażyć w czujniki obecności w pomieszczeniu.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona na stronie dokumentacja projektowa. Data składania ofert upływa 5 grudnia 2019 roku o godzinie: 10:00.