2 grudnia 2019 roku burmistrzowie Żagania Andrzej Katarzyniec oraz Sebastian Kulesza wspólnie z sekretarz powiatu Iwoną Hryniewiecką spotkali się z dowódcą 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (2 ABCT-Armored Brigade Combat Team) płk Jeremym S. Wilsonem. Przedstawiciele kolejnej zmiany żołnierzy amerykańskich pozostaną w naszym mieście do końca lutego 2020 roku. Będą na bieżąco informowani o podejmowanych w tym czasie inicjatywach, aby móc aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Już teraz nasi goście zaproszeni zostali na miejską wigilię oraz inaugurację iluminacji świątecznej.