5 grudnia 2019 roku w ramach „Promocji bezpieczeństwa” dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 2 i 3 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz ze swoimi opiekunami wzięły udział w spotkaniu, na którym poznały zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

W czasie pogadanki z dziećmi, zastępca Komendanta Powiatowego Policji komisarz Mateusz Domaradzki przypomniał dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z drogi i jak się zachowywać na drodze będąc uczestnikiem ruchu jako pieszy. W trakcie spotkania wręczono wszystkim uczestnikom kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystywane przez dzieci podczas wyjść poza teren przedszkola zwiększając ich bezpieczeństwo.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów, zastępca Komendanta Powiatowego Policji komisarz Mateusz Domaradzki,  Naczelnik Wydziału Prewencji KPP mł. aspirant Jacek Antoniuk, Naczelnik Wydziału Oświaty Mariusz Krugły, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Puchalski oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Stanisław Kucab.

W trakcie spotkania wręczono wszystkim uczestnikom kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystywane przez dzieci podczas wyjść poz teren przedszkola zwiększając ich bezpieczeństwo.

 

materiał nadesłano