Uczniowie klas ósmych PSP 7, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni kombatanci misji pokojowych ONZ – starszy chorąży sztabowy Wojciech Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 10 w Żaganiu młodszy chorąży Jerzy Andrzejewski, młodszy chorąży Adrian Hekert oraz młodszy chorąży Daniel Siemiatowski   uczestniczyli  4 grudnia 2019 roku w lekcji wiedzy o społeczeństwie, którą przygotowała i realizowała nauczycielka historii i wos Pani Halina Pilarczyk. Tematem tej wyjątkowej lekcji był “Udział wojska polskiego w misjach pokojowych poza terenem kraju”. Żołnierze podzielili się z ósmoklasistami swoimi wojennymi doświadczeniami, jak również wyjaśniali rolę  i zadania  misji pokojowych ONZ. Na koniec wizyty wszyscy uczniowie wstali z miejsc, dziękując  brawami, a delegacja  wręczyła Kombatantom symboliczne róże jako wyraz uznania i szacunku.

Zdjęcia i tekst nadesłany przez PSP 7