Dzięki inicjatywie Bogdana Fryze, dyrektora ZGM w Żaganiu, administratora cmentarza komunalnego, na kaplicę cmentarną powrócił dzwon. Pod koniec lat 90-tych dzwon spadł i przez blisko 20 lat, zabezpieczony przez ówczesnych zarządców cmentarza, czekał na powrót na wieżę domu pogrzebowego. W krajach chrześcijańskich dzwony pełnią ważną funkcję religijną, wzywają na nabożeństwa i do modlitwy, uświetniają swoim dźwiękiem uroczystości i święta, towarzyszą również konduktom pogrzebowym. W związku z prośbami mieszkańców postanowiliśmy przywrócić dzwon w jego dawne miejsce. Jak się okazało w trakcie oględzin, nie był on uszkodzony. Osadzono go na wieży kaplicy, trwale przymocowano do jarzma i wyposażono w instalację automatycznego uruchamiania. Koszt wykonanych prac wyniósł 11 500 złotych.

Żagański cmentarz komunalny przed 1945 rokiem był cmentarzem ewangelickim. Po zakończeniu działań wojennych został splądrowany i ograbiony. Dopiero w latach 60-tych, gdy na cmentarzu “na górce” skończyły się wolne miejsca na pochówki, rozpoczęto użytkowanie cmentarza ewangelickiego. W latach 70-tych wpisano cmentarz do rejestru zabytków, co zakończyło dewastację i rozbiórkę znajdujących się na tym obszarze grobowców. Obecnie władze miasta prowadzą rozmowy zmierzające do przejęcia gruntów w pobliżu cmentarza, w celu powiększenia żagańskiej nekropolii.