Rada Powiatu Żagańskiego 13 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2020. W przyszłym roku apteki na terenie Żagania będą pełniły dyżur tylko do godz. 22:30. Burmistrz Miasta Żagań negatywnie zaopiniował projekt powyższej uchwały, ponieważ przyjęty rozkład pracy aptek nie zapewnia dostępności do leków i środków medycznych mieszkańcom Żagania w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

W rozkładzie godzin pracy aptek przedstawionym w załączniku do projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego mieszkańcy Żagania pozbawieni zostali apteki z całodobowym dyżurem. Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem burmistrz Andrzej Katarzyniec skierował pismo do Wojewody Lubuskiego.

foto: Photo by Adam Nieścioruk on Unsplash