17 grudnia w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyła się konferencja poświęcona zabytkom. Gospodarze powiatu żagańskiego, lokalni samorządowcy, pasjonaci, a także właściciele zabytków, podjęli rozmowy dotyczącego tego jak zadbać o obiekty wymagające stałych nakładów finansowych, tak aby nie straciły one swojej świetności i uroku.
Podczas konferencji, zaproszonym gościom przedstawione zostały prezentacje poświęcone zabytkom powiatu żagańskiego, m.in. Europejskiego Centrum Muzycznego realizowanego na zabytkowym kompleksie poszpitalnym, o czym opowiedział dyrektor placówki Hubert Dziedzic. Zbigniew Czmuda zaprezentował zmiany zachodzące w ruinach majątku Neumanów, a ksiądz kan. Władysław Tasior, proboszcz żagańskiej parafii zaprezentował wykonane i toczące się prace w zakresie konserwatorskim w byłym opactwie zakonników regularnych reguły św. Augustyna.

Podczas konferencji “Zachowajmy zabytki powiatu żagańskiego” starosta Henryk Janowicz wręczył wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony zabytków w Powiecie Żagańskim, a także popularyzowanie poprawnych prac konserwatorskich i restauratorskich. Jedną ze statuetek w imieniu Gminy Żagań o statusie miejskim odebrał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Wyróżnienie za działalność na rzecz ochrony zabytków przyznano miastu w uznaniu za prowadzone prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie przy Pałacu Książęcym, parku przypałacowym, a także z uwagi na wsparcie finansowe przekazywane na remonty obiektów sakralnych.

Osobiste wyróżnienie przyznano Zbigniewowi Czmudzie, laureatowi wielu prestiżowych nagród i certyfikatów. Pan Zbigniew Czmuda zamienił nabytą ruinę majątku Neumanów w Wiechlicach w przepiękny pałac, za co otrzymał Lubuska Perłę Turystyki 2012, 2013, 2014, 2017, 2019. Wyróżnienia Starosty Henryka Janowicza trafiły również do Parafii pw. WNMP,  Parafii WNMP w Szprotawie, Parafii NNMP w Żaganiu, Parafii pw. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach,Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy, Parafii Narodzenia NMP w Chotkowie, parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie, a także Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Jeleninie oraz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach.
Kolejne wyróżnienia trafiły do państwa Ewy i Dariusza Gac, którzy w 2017 roku zakupili gotycką siedzibę rycerską w Witkowie, rozpoczynając porządkowanie terenu wokół zamku; do pani Leny Brudzińskiej, która od 2002 roku restauruje pałac w Chichach, pana Karola Błaszczyka, konserwatora dzieł sztuki, który otrzymał Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Huberta Dziedzica, Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej, który prowadzi inwestycje na zabytkowym kompleksie szpitalnym Księżnej Doroty. Statuetki odebrali również pan Adam Raciborski i pan Maciej Boryna za propagowanie wiedzy na temat zabytków leżących na terenie powiatu żagańskiego.

Źródło: http://www.powiatzaganski.pl/