W związku z obowiązkiem segregacji odpadów, który od 1 stycznia 2020 roku objął wszystkich mieszkańców Polski, przypominamy o zasadach zbiórki odpadów na terenie Żagania.

Sposób zbierania odpadów zależy przede wszystkim od rodzaju zabudowy oraz ilości osób segregujących.

Osoby zamieszkujące pojedyncze gospodarstwa domowe gromadzą śmieci w workach dostarczanych przez operatora (MPOiRD).

Mieszkańcy budynków wielolokalowych zbierają odpady do specjalnych  pojemników usytuowanych na własnym gruncie.

  1. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zbierają odpady w systemie workowym. Wystawiają je w workach zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Worki powinny być wystawiane przy ulicy.

Jeżeli do tej pory nie segregowali Państwo odpadów informujemy, że zbierając je w systemie workowym:

– segregujemy śmieci zgodnie z broszurą,

– umieszczamy bioodpady i surowce bezpośrednio w workach (bez dodatkowych opakowań, wysypując na przykład szklane opakowania z reklamówki, a reklamówkę wrzucając do tworzyw ),

– nie myjemy opakowań,

– w określonym w harmonogramie terminie wystawiamy zawiązane worki przed posesję do godziny 7.00.

  1. Wspólnoty wielolokalowe (budynki wielorodzinne) mają obowiązek zbierania odpadów w systemie pojemnikowym.

Mieszkańcy mniejszych wspólnot (do 30 osób) zbierają odpady do specjalnych  pojemników usytuowanych na własnym gruncie. Zaś duże bloki do kontenerów zlokalizowanych na terenie wspólnoty (np. w pergolach).

Mniejsze wspólnoty mieszkaniowe nieposiadające na chwilę obecną specjalnych pojemników do zbierania odpadów w sposób selektywny, zapotrzebowanie na nie powinny zgłosić w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żagań w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.

W przypadku wspólnot obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa za nieprawidłową realizację obowiązku segregacji odpadów. Nierealizowanie tego ustawowego obowiązku wiąże się z karą, stanowiącą (w przypadku Żagania) dwukrotność opłaty za odbiór odpadów. Każda wspólnota musi posiadać pięć odrębnych pojemników do segregacji.

Jeżeli do tej pory nie segregowali Państwo odpadów, informujemy że zbierając je w systemie kontenerowym:

– segregujemy śmieci zgodnie z broszurą,

– umieszczamy bioodpady i surowce bezpośrednio w kontenerach (bez dodatkowych opakowań),

– nie myjemy opakowań,

– w określonym w harmonogramie terminie wystawiamy pojemniki z terenu posesji, aby umożliwić ich odbiór przez operatora.

Mieszkając w budynku wielorodzinnym wyselekcjonowane odpady należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika – bez worka!

Równocześnie przypominamy, że selektywnie zebrane odpady można w każdym momencie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62 w Żaganiu.