15 stycznia 2020 roku odbyło się noworoczne spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta Żagań. Gospodarz miasta życzył zebranym wszelkiej pomyślności w cały 2020 roku, jak najwięcej energii i uśmiechu, który pozwala pokonać codzienne trudności. Życzył zebranym wsparcia rodziny i najbliższych, zachęcając do podzielenia się swoimi wspomnieniami z lat pracy w magistracie. Życzenia zdrowia i spokoju złożyła zebranym również skarbnik Teresa Łapczyńska, współpracująca ze wszystkimi z obecnych na spotkaniu urzędnikami.

Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza przyłączył się do życzeń, podkreślając jak ważnym jest doświadczenie naszych gości. Ich wiedza i znajomość administracji obejmuje bowiem wszelkie zmiany ustrojowe zachodzące w naszym kraju. Jak potwierdzili w rozmowach emerytowani urzędnicy, współczesny samorząd otrzymał wiele nowych zadań, zmieniając przez lata zakres swoich kompetencji. Do nowych zadań doszły te z zakresu świadczeń społecznych czy gospodarki odpadami. Zniknęły zadania dotyczące monitoringu handlu i współpracy z wojskiem w zakresie poboru. Bez względu jednak na zakres realizowanych obowiązków najważniejsza, zdaniem naszych kolegów, powinna być wzajemna życzliwość. Wobec siebie oraz mieszkańców. Najważniejszy jest bowiem człowiek, który jak podsumował jeden z gości, jest jak nieprzeczytana książka. Opinię na temat obu można wydać dopiero po zapoznaniu się z ich treścią.

W trakcie spotkania wskazano, że budynek urzędu jest nieprzyjazny dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przyznał, że warto byłoby wprowadzić dodatkowe barierki dla osób wchodzących na piętra magistratu. Wszelkie przebudowy utrudnia jednak zabytkowy charakter obiektu. Gospodarz miasta podkreślił, że przede wszystkim nie jest to budynek odpowiedni na siedzibę urzędu. Pomieszczenia są małe, jest ich niewiele, pracownicy realizują swoje zadania w czterech różnych lokalizacjach. Jest to rzeczywistość, która utrudnia funkcjonowanie i zarządzanie zespołem – jedna ze zmian wymagająca pilnych rozstrzygnięć.