Dobiegł końca pierwszy etap prac remontowych elewacji wieży kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu, polegający na odbiciu uszkodzonych tynków oraz wykonaniu prac inwentaryzacyjnych, badań konserwatorskich i dokumentacji powykonawczej, która określi sposób dalszego postępowania z zabytkiem w celu przywrócenia mu historycznego wyglądu. Prace te zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim – miasto przekazało na renowacje miejskiego zabytku 50.000 złotych. Działania wsparła również dotacja z urzędu marszałkowskiego w wysokości 45.000 złotych.

Kościół ufundowany został przez księcia Konrada Garbatego w 1292 r. Z tego okresu pochodzą obecnie mury korpusu i prezbiterium. Kościół spłonął w XV wieku. Podczas jego odbudowy, która trwała do początku XVI wieku, budowla została podwyższona. W 1539 roku obiekt przejęli ewangelicy, którzy w 1604 r. dobudowali do fasady świątyni wieżę. Po pożarze w 1688 roku wnętrza świątyni urządzono w stylu barokowym, a elewację wieży przekształcono w duchu klasycystycznym. Dalsze remonty i przebudowy trwały do końca XVIII wieku. Pomimo przeprowadzanych zmian, kościół zachował gotycki charakter.

Foto: Jan Mazur