W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zapraszamy mieszkańców Żagania na konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec, przedstawiciel jednostek samorządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, uczeń i student. W związku z opracowywaną strategią odbędą się dwa spotkania:

1. Zielona Góra, 22 stycznia (środa), godz. 11.00 – sala Dębowa, Wojewódzka i  Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9,

2. Gorzów Wlkp., 24 stycznia (piątek), godz. 13.00 – sala 110, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 9