12 lutego 2020 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kolei Ok1 odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami przewoźników oraz władzami województwa na temat rozwoju siatki połączeń oraz modernizacją infrastruktury kolejowej na południu województwa lubuskiego.

Podstawą do podjętych wczoraj rozmów był apel podpisany przez samorządowców,  dotyczący skierowania na południe województwa jednego z dwóch nowych szynobusów, które województwo otrzyma w ramach ugody od firmy PESA. Są to pojazdy z homologacją, umożliwiającą poruszanie się po niemieckich torach. Zgodnie z założeniami, pojazdy te będą obsługiwać połączenia na linii 203, Gorzów-Kostrzyn. Jak wyjaśnili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego podyktowane jest to wyłącznie natężeniem ruchu na tej trasie i nie oznacza podziału województwa na podregiony.

Obecny na spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak gospodarz Żagania Andrzej Katarzyniec przedstawił problemy naszego powiatu. Najważniejszym z nich jest fatalny stan torowisk, który powoduje spowolnienie przejazdu pociągów i wydłużenie czasu podróży koleją. Zmian wymaga również rozkład jazdy i skorelowanie istniejącej siatki połączeń tak, aby umożliwić mieszkańcom Żagania i okolicy przemieszczanie się na dłuższych trasach.

Wszystkie zgłoszone przez samorządowców uwagi zostały poważnie potraktowane przez przedstawicieli urzędu marszałkowskiego. Dodatkowo w trakcie spotkania zadeklarowano, że do 2021 roku powstanie w Żaganiu baza postojowa dla PolRegio.

Foto: