Żagański Pałac Kultury poszukuje osób na stanowisko pracownika do spraw kultury i promocji oraz pracownika do spraw obsługi technicznej imprez.

  1. Pracownik ds. kultury i promocji

Opis stanowiska:
– planowanie i koordynacja imprez, przedsięwzięć organizowanych w Żagańskim Pałacu Kultury,
– budowanie wizerunku ŻPK i budowanie więzi między ŻPK, a odbiorcami oferty ŻPK,
– rozpowszechnianie i promowanie działalności ŻPK,
– kontakt i współpraca z mediami,
– prowadzenie strony internetowej zpk.zagan.pl oraz profilu w mediach społecznościowych,
– tworzenie tekstów odnośnie promocji imprez nadchodzących w ŻPK.

Wymagania dla kandydata:

– wykształcenie min. średnie,
– biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (m.in. Excel i Word),
– prowadzenie strony internetowej w systemie zarządzania WORDPRESS,
– dobra organizacja pracy,
– wysoka kultura osobista,
– łatwość w tworzeniu i redagowaniu tekstów,
– podstawowa znajomość programów graficznych,
– umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat
• przyuczenie do opisywanego stanowiska

2. Żagański Pałac Kultury zatrudni pracownika ds. obsługi technicznej imprez.

Planowany zakres prac:
• obsługa sprzętu służącego do nagłośnienia i oświetlenia podczas odbywających się prób, przedstawień, konferencji, spotkań i innych imprez,
• udział w innych przedsięwzięciach związanych z działalnością Żagańskiego Pałacu Kultury.

Wymagania dla kandydata:
• znajomość obsługi technicznej sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia
• preferowane doświadczenie w pracy przy obsłudze technicznej imprez umiejętność
• samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej
• umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
• dyspozycyjność.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
• przyuczenie do obsługi dostępnego sprzętu audio-wizualnego

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 068 477 64 64. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku, prosimyo przesłanie CV na adres: sekretariat@zpk.zagan.pl do 27 lutego 2020r. z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Administratorem danych jest Żagański Pałac Kultury z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań
    2. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: ido@eduodo.pl
    3. Celem przetwarzania danych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko
    4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji
    5. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.