Straż Miejska w Żaganiu informuje, że 21 lutego 2020 roku na mocy art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięto z pasa drogi ul. Konopnickiej w Żaganiu kolejny wrak samochodu. Straż Miejska w Żaganiu zapowiada kontynuację porządkowania w mieści miejsc publicznych z wraków pojazdów.

W chwili obecnej prowadzone są dwa postępowania mające na celu ustalenie właścicieli pojazdów (wraków), które pozostawione są w pasie drogi. Zgodnie z art. 50a ust 1 Prawa o Ruchu Drogowym ‘Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. W myśl art. 50a ust.2 Pojazd usunięty w trybie określonym w ust.1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 m-cy od dnia usunięcia, uznaje się porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy Ustawy.