Przejrzymy domowe archiwa. Może znajdziemy zdjęcia, które pozwolą przypomnieć historię sprzed 45 lat. Towarzystwo Przyjaciół Żagania apeluje do mieszkańców miasta o udostępnianie zdjęć z Telewizyjnego Banku Miast, który odbył się w naszym mieście w 1975 roku. Posiadane materiały można przekazywać również do Urzędu Miasta Żagań – prześlemy je następnie do organizatorów akcji.

Więcej informacji na temat tej akcji w materiale Renaty Wcisło z Radia Zachód.

Apel Towarzystwa Przyjaciół Żagania

Foto: Jan Mazur