Osoby pobierające świadczenia z Wydziału Świadczeń Społecznych w kasie magistratu proszone są o przekazywanie numerów konta bankowego, na które będą przekazywane pieniądze. Dotyczy to wszystkich wypłacanych świadczeń – dodatków energetycznych, stypendium szkolnego. Osoby pobierające dodatek mieszkaniowy w kasie mogą złożyć prośbę o przekazywanie całej kwoty na konto zarządcy.

Przypominamy, że kasa znajdująca się w Urzędzie Miasta Żagań pozostaje nieczynna do odwołania.

Wniosek o przekazanie dodatku energetycznego na konto

Wniosek o przekazanie stypendium na konto

Wniosek o przekazanie ryczałtu dla zarządcy