W tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości chciałbym podzielić się z Państwem informacjami, na temat podejmowanych przeze mnie działań. Wspólnie z moimi współpracownikami pracujemy codziennie, reagując na bieżąco na pojawiające się potrzeby i problemy. Zaangażowaliśmy się w pomoc żagańskiemu szpitalowi. Zamówiłem bardzo potrzebny respirator, który przekazany zostanie naszej placówce. Dodatkowo czekamy na dostawę certyfikowanych maseczek ochronnych (1500 sztuk) oraz fartuchów ochronnych (500 sztuk), które przekażemy szpitalowi. Poinformowałem dyrekcję 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach o umorzeniu placówce podatku od nieruchomości za 2020 rok.
Wszyscy pozostali przedsiębiorcy mogą na wniosek ubiegać się o przesunięcie płatności wszelkich podatków płaconych na rzecz gminy oraz należności niepodatkowych. Samorząd również czeka na pakiet pomocowy dla przedsiębiorców przygotowany przez rząd, aby móc podjąć kolejne kroki w zakresie wprowadzanych ulg lub zwolnień.
Gmina zabezpieczyła miejsca na kwarantannę oraz przygotowuje się do kontroli stanu Młynówki. Kontrola przeciwpożarowa oraz budowlana potwierdzą stan obiektu i pozwolą podjąć kolejne kroki. Równocześnie zabezpieczamy nasze jednostki w płyny do dezynfekcji, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w żywność na potrzeby osób objętych kwarantanną.
Miejski Zakład Komunikacyjny myje, dezynfekuje i ozonuje autobusy. Z materiałów powierzonych przez miasto spółka MPOiRD dezynfekuje przystanki autobusowe. Straż Miejska w Żaganiu stale prowadzi pomoc osobom starszym, dokonując zakupu leków i żywności według przekazanych potrzeb. Od soboty nasi strażnicy rozpoczną również wspólne patrole z funkcjonariuszami policji, kontrolując m.in. osoby przebywające na domowych kwarantannach.
Urząd Miasta Żagań przygotował ulotkę informacyjną, która w następnym tygodniu rozwieszona zostanie na klatkach schodowych 10 największych zarządców wspólnot.
Chrońmy siebie i innych, zostając w domu i ograniczając wszelką aktywność do niezbędnego minimum.

Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Miasta Żagań