Pomimo stanu epidemii wszystkie miejskie jednostki odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo oraz czystość w mieście pracują w pełnym wymiarze, realizując wszystkie swoje zadania. Pracownicy MPOiRD dezynfekują przystanki autobusowe, odbierają odpady oraz zamiatają ulice.

Publikujemy również nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w mieście, obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku.