Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Żaganiu. 13 nowych opraw ledowych jest właśnie montowanych na ulicy Keplera. Inwestycja ta zapewni miastu oszczędność w opłatach ponoszonych z tytułu zużycia prądu. W tym roku przeznaczamy na pierwszy etap prac 120 tysięcy złotych. W kolejnym etapie energooszczędne i nowoczesne lampy zamontowane zostaną przy ulicach Skarbowej, Brackiej i Długiej, Jana III Sobieskiego. W przypadku tych czterech ulicy wymienione zostaną również słupy.