31 marca 2020 roku dokonano odbioru inwestycji przebudowy odcinka chodnika przy ulicy Bema (od ulicy Piastowskiej do ulicy Kochanowskiego). Położono nową, równą kostkę, usuwając stare i dziurawe płyty chodnikowe na dolnym odcinku chodnika. Całkowity koszt przebudowy chodnika wyniósł 89.811,72 złotych. Kolejnym etapem prac będzie wymiana chodnika po drugiej stronie jezdni.