7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia oraz ogólnopolski Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym roku dzień ten  obchodzimy w sposób szczególny ze względu na panującą epidemię. W tych okolicznościach praca lekarzy i całego personelu medycznego nabiera heroicznego wymiaru. Dziękując za Wasz wysiłek, składamy szczere podziękowania oraz wyrazy uznania wszystkim pracownikom służby zdrowia, służb sanitarnych oraz wszystkim osobom wnoszącym swój wielki wkład, wysiłek oraz poświęcenie w niesienie pomocy potrzebującym. Wierzymy, że w trakcie pełnienia służby, będą Państwo spotykać się z życzliwością ze strony drugiego człowieka.
– Pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania oraz szacunku dla wszystkich osób, które w tym trudnym czasie dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dziękuję za ciężką pracę i pomoc naszym mieszkańcom. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na wsparcie miasta. Naszym wspólnym priorytetem jest bowiem zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W dniu Waszego święta dziękujemy – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Cała Polska oraz mieszkańcy naszego miasta mogli wyrazić swą wdzięczność poprzez udział w akcji #BrawaDlaWas. 7 kwietnia o godzinie 13.00 nagrodziliśmy personel medyczny gromkimi brawami w urzędzie miasta.