KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ W KORZYSTANIU Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŻAGANIU

 

Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii i obowiązujące z tego powodu ograniczenia ADMINISTRACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŻAGANIU informuje, że od 8 kwietnia br. do odwołania wprowadza się poniższe ograniczenia w korzystaniu z CMENTARZA KOMUNALNEGO:

  • Zabronione jest gromadzenie się osób na terenie cmentarza.
  • Wymagany odstęp pomiędzy osobami odwiedzającymi cmentarz to minimum 2 metry.
  • Przy jednym grobie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby (nie dotyczy ceremonii pogrzebowych).
  • Czas przebywania na cmentarzu należy ograniczyć do pół godziny.
  • Prace porządkowe przy grobach należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  • Przy korzystaniu z urządzeń na terenie cmentarza (punkty czerpalne wody, pojemniki na odpady itp.) należy bezwzględnie używać rękawiczek ochronnych.
  • Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osoby dorosłej.

Liczba osób odwiedzających cmentarz będzie na bieżąco monitorowana przez pracowników administracji cmentarza oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

 

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ SKUTKOWAĆ BĘDZIE ZAMKNIĘCIEM CMENTARZA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.