Komunikat

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od wtorku 14 kwietnia 2020 roku zmianie ulegną zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Żagań. Z uwagi na napływ petentów ze wszystkich ościennych miast, w których urzędy zostały zamknięte, ograniczamy przyjęcia do spraw pilnych, prosząc o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami poszczególnych wydziałów w celu uzgodnienia sposobu i możliwości załatwienia sprawy. Ograniczenia te dotyczą w szczególności Wydziału Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Świadczeń Społecznych, do których codziennie zgłaszało się po 50 osób. Wprowadzane ograniczenia mają na celu wyłącznie troskę o zdrowie mieszkańców i pracowników i wynikają bezpośrednio z obowiązujących na terenie całej Polski ograniczeń.

Od wtorku 14 kwietnia zamknięte zostaną wszystkie siedziby Urzędu Miasta Żagań, a załatwienie sprawy możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej. W budynku magistratu przy placu Słowiańskim 17 otwarty pozostanie punkt podawczy, w którym istnieje możliwość pozostawienia wniosków.

Zachęcając do kontaktu telefonicznego z pracownikami urzędu przypominamy numery telefonów do poszczególnych wydziałów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta Żagań – 68 477 10 50
 • Punkt Informacji –  68 477 10 10
 • Wydział  Finansowo-Budżetowy  68 477 10 14
 • Wydział  Oświaty – 68 477 10 43
 • Wydział  Kultury, Sportu i Promocji  – 68 477 10 28
 • Wydział  Zamówień Publicznych – 68 477 10 09
 • Wydział Spraw Obywatelskich – 68 477 10 56
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – 68 4771039
 • Wydział Inwestycji  i Zagospodarowania Przestrzennego –  68 477 10 45
 • Wydział Pozyskiwania  Zarządzania Środkami Zewnętrznymi – 68 477 10 06
 • Wydział  Świadczeń Społecznych – 68 477 10 82,
 • Dodatki mieszkaniowe – 68 477 10 80
 • Zasiłki Rodzinne – 68 477 10 81, Świadczenia 500 plus – 68 477 10 66
 • Fundusz Alimentacyjny – 68 477 10 03
 • Urząd Stanu Cywilnego – 68 477 10 64