Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do żagańskich miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Mimo utrudnionej sytuacji spowodowanej przez Covid-19 rekrutacja przebiegła zgodnie z harmonogramem.

Rodzice dzieci, którzy złożyli podania do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zostali poinformowani o wynikach rekrutacji. Wyniki rekrutacji są dostępne również na stronach internetowych przedszkoli. Do 27 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Po tym terminie zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

W razie potrzeby miejskie placówki przedszkolne i szkolne udzielą Państwu informacji telefonicznie.