Informujemy, że ogłosiliśmy zamówienie publiczne na zakup 32 laptopów dla uczniów i nauczycieli żagańskich szkół w ramach funduszy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oferty dotyczące dostawy wskazanego sprzętu komputerowego można składać do urzędu do 7 maja 2020 roku. Szczegóły dotyczące składania ofert, wzór oferty oraz wzór umowy na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: “Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim” dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.