Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych wykonało w ramach remontów bieżących nową nawierzchnię odcinka chodnika na ulicy Kożuchowskiej (chodnik doprowadzający do wiaty przystankowej). Chodnik wykonano z kostki rozbiórkowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 7 500 złotych.