12 maja 2020 roku z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Żagań Adama Matwijowa odbyło się spotkanie przewodniczących komisji gospodarki oraz komisji budżetu i finansów z burmistrzem i skarbnikiem miasta. Andrzej Katarzyniec wspólnie z Teresą Łapczyńskich poinformowali radnych o sytuacji finansowej miasta – trudnościach, z jakimi obecnie borykają się miejskie spółki Arena i MZK oraz Żagański Pałac Kultury. Radni Henryk Sienkiewicz oraz Wiesław Bochenek poinformowani zostali również o programie pomocy przedsiębiorcom i wszystkich wydatkach poniesionych przez samorząd w związku z epidemią.