22 maja zastępca burmistrza Sebastian Kulesza wspólnie z naczelnikiem wydziału oświaty Mariuszem Krugłym odwiedzili wszystkie miejskie szkoły podstawowe, aby sprawdzić stan przygotowań placówek na poniedziałkowy powrót dzieci z klas I-III. W każdej szkole urządzono odpowiednio świetlice oraz sale lekcyjne, wynosząc z pomieszczeń dywany i maskotki, zapewniając materiały do dezynfekcji, prawidłowo doposażając wszystkie pomieszczenia w materiały do dezynfekcji, przygotowując obowiązkowe pomieszczenia izolacji. W PSP 2 w poniedziałek spodziewane jest jedno dziecko, w największej z naszych placówek, w PSP 7, piętnaścioro. W pozostałych szkołach opiekę wychowawczą znajdzie od 3 do 8 uczniów klas I-III. Wszędzie przestrzegane będą reżimy sanitarne oraz zakaz wchodzenia rodzica na teren placówki. Ograniczono również możliwość korzystania z całego budynku, zamykając górne piętra, zamknięto szatnie, przygotowując wieszaki na odzież dla najmłodszych.

PSP 1

PSP 2

PSP 3

PSP 4

PSP 5

PSP 7