Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu informuje, że od 1 czerwca 2020 roku, powraca do dotychczasowego funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.25 – 15.00

nr tel. (68) 477 66 00

w sytuacjach zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu mieszkańców

nr tel. alarmowego: 509 609 856