Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił piąty przetarg nieograniczony, w którym na sprzedaż wyznaczone zostały nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Żółkiewskiego w Żaganiu o numerach ewidencyjnych 123/3 i pow. 0,2908 ha oraz 123/5 i pow. 0,2000 ha.

Obie nieruchomości są niezabudowane i położone w strefie peryferyjnej miasta. Dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Żółkiewskiego oraz bezpośrednio do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość z dobrym dostępem do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Sieci znajdują się w ul. Żółkiewskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszym sąsiedztwie tereny rzemiosła i usług. Nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokąta i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem D 13 U, UR,S,M – pow. ok. 1,51 ha – tereny działalności gospodarczej – usługi rzemiosło, składy – dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, służącą właścicielom działek, przy zachowaniu funkcji preferowanej.

Miejsce przetargu: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, sala nr 4 (Sala konferencyjna).

Terminy przetargów:

  • Nieruchomość o numerze ewid. 123/3 i pow. 0,2908 ha – 30.06.2020 godz. 10.30. Cena wywoławcza 151.000,00 zł. Wadium: 15.100,00 zł.
  • Nieruchomość o numerze ewid. 123/5 i pow. 0,2000 ha – 30.06.2020 godz. 11.00. Cena wywoławcza 106.000,00 zł. Wadium: 10.600,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.

 

Na sprzedaż wystawiona została również niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 930/6, o powierzchni 0,0347 ha, położona przy ul. Mickiewicza w Żaganiu. Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, o regularnym kształcie prostokąta, teren nieruchomości jest płaski. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz budynków użyteczności publicznej z bardzo dobrym dojazdem ulicą A. Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 2U/ZP i przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Miejsce przetargu: Urząd Miasta Żagań, Jana Pawła II 15, Sala nr 4 (Sala konferencyjna). Termin: 30.06.2020 godz. 10.00. Cena wywoławcza 93.000,00 zł. Wadium: 9.300,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.