W trosce o dobro dzieci i zapewnienie zatrudnienia wszystkim żagańskim nauczycielom Burmistrz Miasta Żagań informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoły i przedszkola na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim będą funkcjonowały zgodnie z arkuszami organizacyjnymi przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych. Dokumenty te zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi i Kuratorium Oświaty. Powyższa decyzja dotyczy również Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec deklaruje równocześnie, że we współpracy ze wszystkimi dyrektorami szkół w Żaganiu rozpoczną się prace nad dostosowaniem rejonów szkół z uwzględnieniem sytuacji demograficznej.