Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. w terminie od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  Nabór ofert potrwa do 8 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym wymagania wobec kandydatów na rachmistrzów, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.