Straż Miejska w Żaganiu informuje o zaostrzeniu przepisów dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych, za które uznaje się miejsce w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Miejscem publicznym są zatem ulice, place, parki, sklepy czy obiekty użyteczności publicznej.  W myśl obowiązujących przepisów alkohol można spożywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, czyli ogródkach piwnych, restauracjach, kawiarniach oraz na imprezach masowych tylko w wyznaczonych miejscach. Niektóre miasta decydują się na wprowadzanie tzw. alkoholowych stref w popularnych miejscach publicznych, np. modnych miejscówkach nad rzekami.

Osoba spożywająca napój alkoholowy w miejscu publicznym popełnia wykroczenie z art. 43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które karane jest grzywną w postępowaniu mandatowym w wysokości 100,00 złotych (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie nakładania grzywien w postaci mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń). Karane jest również usiłowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest to wykroczenie art.43 ust.2 UWTPA (mandat w wysokości 50 złotych).

Straż Miejska w Żaganiu w ostatnim okresie czasu kontrolowała miejsca publiczne w mieście – plac Słowiański (okolice fontanny, przystanek autobusowy), ul. Rynek (Skwer ks. Wł. Kulki), ul. Włókniarzy ( ciąg pieszy od mostu do dyskontu Biedronka ), pod kątem osób spożywających alkohol. Są to tereny najczęściej zaznaczane przez mieszkańców na  Policyjnej Mapie Zagrożeń – wskazywane jako miejsca, gdzie nagminnie spożywany jest alkohol.

W wyniku przeprowadzonych kontroli podjęto 18 interwencji, w wyniku których nałożono 10 mandatów karnych. Skierowano również siedem Wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żaganiu, w stosunku do 1 osoby zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia.