30 czerwca 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec, jako jedyny samorządowiec z powiatu żagańskiego, wziął udział w spotkaniu u Wojewody Lubuskiego w sprawie przyszłości naszego oddziału ginekologiczno-położniczego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Szpitala na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz komendant 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach, pułkownik lek. med Artur Lipczyński oraz Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Bromber. Na wstępie burmistrz Andrzej Katarzyniec przedstawił swoje stanowisko w sprawie ewentualnej likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego. Podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkanek miasta i powiatu jest dla niego najważniejsze, szczególnie obecnie w sytuacji stworzenia oddziału buforowego. Nie może dojść do sytuacji, w której kobiety pozbawione zostaną opieki medycznej. Władze miasta gotowe są do podjęcia rozmów w zakresie dofinansowania oddziału ginekologiczno-położniczego.

Obecni na spotkaniu prof. dr hab. n. med. Jan Skrzypczak Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz dr hab. n. med. Lilianę Żak Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii wskazywali na wysokie standardy opieki świadczone przez żarski szpital. Przestawiono statystyki urodzeń na obu oddziałach oraz ich sytuację kadrową. Komendant szpitala wojskowego zadeklarował, że zapewni dowóz pacjentek z Żagania do Żar. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podsumował całe spotkanie ponownym sprzeciwem – Nie mogę zgodzić się z faktem likwidacji oddziału w trosce o życie i zdrowie mieszkanek całego powiatu. W imieniu wszystkich tych kobiet zabieram dzisiaj głos.

Przyszłość Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Żaganiu zależy obecnie od decyzji dyrekcji 105. Kresowego Szpitala Wojskowego. Liczymy na decyzje korzystne dla mieszkańców całego powiatu żagańskiego. W piątek 3 lipca 2020 roku zastępca burmistrza Sebastian Kulesza przekaże stanowisko władz miasta Ministrowi Obrony Narodowej.