Szanowni Mieszkańcy Żagania,

Chciałbym Wam przekazać, że w piątek 26 czerwca grupa obywateli złożyła wniosek o moje odwołanie przed upływem kadencji. To siedem osób, które chcą przeprowadzić w naszym mieście referendum. Nie chcą, abym nadal pełnił funkcję burmistrza Żagania. Po półtora roku mojej pracy najwidoczniej siedem osób uznało, że się do tego nie nadaję. Aby doszło do referendum, osoby te będą prosić Was o podpisy na listach. Sformułowali wobec mnie 21 zarzutów. Przyznam się Wam, że wielu z nich nie rozumiem i nie bardzo wiedziałem, jak się do nich ustosunkować. Bo jak odpowiedzieć na “zarzut”, że rządzę w myśl zasady “jakoś to będzie”? Ale spróbuję. Proszę Was tylko o jedno: przeczytajcie moje odpowiedzi. Wierzę w Waszą mądrość, w Wasz rozsądek. Czy Żagań stać na wydanie około 70 tysięcy złotych (bo tyle kosztować nas będzie referendum), by zrealizować zamysł 7 osób? Proszę przeczytajcie, by wyrobić sobie zdanie. Poniżej w skrócie odnoszę się do zarzutów, ale w najbliższych dniach szeroko odpowiem na każdy z nich.

Zarzut 1. Brak wizji rozwoju i umiejętności zarządzania miastem Żagań. Zarządzanie w myśl zasady: “jakoś to będzie”.

Ad 1 Mam plan działań na całą kadencję, który konsekwentnie realizuję wspólnie z Radą Miasta i pracownikami urzędu. Przedstawiłem go w kampanii, ale powiększa się on z każdym miesiącem pracy. Jako gospodarz reaguję na bieżąco na to, co dzieje się w mieście. Nigdy nie kieruję się zasadą “jakoś to będzie”, bo zarządzania miastem nie pozostawia się losowi.

Zarzut 2. Likwidacja schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Ad.2 W Żaganiu nigdy nie było schroniska dla zwierząt. Istniejące tzw. „przytulisko” nie było usankcjonowane prawnie i zostało ostatecznie zamknięte przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w maju 2019 r., gdyż nie spełniało wymogów sanitarnych. Niedługo, z mojej inicjatywy, zostanie podjęta uchwała o budowie schroniska dla zwierząt dla gmin będących udziałowcami spółki ZZO Marszów, w tym także dla Żagania.

Zarzut 3. Niegospodarność. Zakup baseników za 150 tys. złotych.

Ad.3 Według ostatniej ekspertyzy technicznej z maja 2019 roku został wprowadzony bezwzględny zakaz wstępu i przebywania na basenie. Brak wystarczających środków finansowych (około 10 mln. zł) na budowę nowego basenu spowodował, że zakupiliśmy dwa atestowane baseny do ogólnodostępnego użytku. Nie uważam tego za niegospodarność, ale za reagowanie na potrzeby mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. To rozwiązanie daje im szansę kąpieli “pod chmurką” do czasu pozyskania środków na remont zdewastowanego kąpieliska.

Zarzut 4. Zatrudnienie zastępcy ze złamaniem przepisów prawa.

Ad.4 Pan Sebastian Kulesza jest powołany na stanowisko zastępcy burmistrza zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zastępca szeroko to wyjaśniał. Wbrew publicznym oskarżeniom nie wniesiono żadnych zarzutów w tej sprawie.

Zarzut 5. Złamanie ustawy o pracownikach samorządowych – zatrudnienie bez konkursu zięcia swojej partnerki.

Ad.5. W 2018 roku aż pięciokrotnie ogłaszano nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej. Nie było chętnych. W lutym 2019 r. na stanowisko najniższego szczebla (aplikanta) został zatrudniony pracownik spełniający wszystkie ustawowe wymagania, który jako JEDYNY wyraził chęć pracy w Straży Miejskiej.

Zarzut 6. Nepotyzm: zwalnianie doświadczonych pracowników i zatrudnianie kolegów aktywnych w kampanii wyborczej.

Ad.6. Wypowiedziałem umowę o pracę jedynie Sekretarz Miasta ze względu na utratę zaufania. Na żadnym ze stanowisk w Urzędzie Miasta nie zatrudniłem członków rodziny i kolegów. Zarzut o nepotyzm jest bezpodstawny.

Zarzut 7 Podwyżka podatków.

Ad.7 Nie jest to prawda. Podatek od środków transportowych nie został podwyższony, zaś średnia podwyżka stawek podatku od nieruchomości wyniosła 2,12 % (poniżej wskaźnika inflacji).

Zarzut 8. Podwyżka opłaty za śmieci i opłaty targowej.

Ad. 8 Nie podwyższono opłaty targowej, lecz jedynie przywrócono stawki z 2015 roku. Dodatkowo od kwietnia tego roku całkowicie odstąpiliśmy od pobierania opłaty targowej (do końca sierpnia, z możliwością dalszego przedłużenia). Stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostosowano do kosztów realnie ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które znacznie wzrosły w związku z wprowadzonym USTAWOWO sposobem zbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny. Obowiązujące stawki za zagospodarowanie odpadów są porównywalne do stawek obowiązujących w innych miastach.

Zarzut 9. Blokowanie dostępu do nauki w wybranej przez rodziców szkole.

Ad.9 Nie blokuję dostępu do nauki żadnemu z uczniów w wybranej przez rodziców szkole. Priorytetem mojego zarządzania oświatą pozostaje zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych. Spoglądam na oświatę całościowo, mając na uwadze dobro i równe traktowanie wszystkich placówek oświatowych. Utworzenie dodatkowej klasy w jednej szkole (z dzieci spoza rejonu) doprowadziłoby do likwidacji klas w dwóch innych placówkach i utratę pracy przez nauczycieli tam zatrudnionych.

Zarzut 10. Brak wsparcia żagańskich przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19.

Ad.10 Opracowano Pakiet Pomocy Żagańskim Przedsiębiorcom. Informacja o zawartych w nim zwolnieniach i odroczeniach została opublikowana na stronach Urzędu Miasta i w prasie lokalnej oraz przekazana w trakcie bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami. Tego zarzutu nie rozumiem. Tym bardziej, że żagański pakiet pomocy przedsiębiorcom jest tak szeroki, że został doceniony przez ogólnopolskie media.

Zarzut 11. Zatrudnienie na stanowisku dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury osoby z “dyscyplinarką”.

Ad.11. Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury została zatrudniona w wyniku przeprowadzonego konkursu. Oferta pani Anny Mrowińskiej była jedyną i spełniała wszystkie wymagania.

Zarzut 12. Oszczędzanie na najbiedniejszych, czyli odebranie premii najmniej zarabiającym pracownikom żagańskich szkół i przedszkoli.

Ad.12 Ja nie decyduję o przyznawaniu zarówno wynagrodzeń, jak i premii pracownikom jednostek organizacyjnych miasta. Są one przyznawane na podstawie obowiązujących w każdej z jednostek Regulaminów Wynagradzania, które zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.

Zarzut 13 Niewykorzystanie i zwrot prawie 800 tys. zł dotacji na remont targowiska przy ul. Sportowej.

Ad.13 Miasto nie otrzymało tej dotacji, dlatego nie można mówić o jej zwrocie. Realizacja projektu i wybudowanie pawilonów ograniczałoby działalność handlową jedynie do sprzedaży produktów rolnych. Sugestie i uwagi aktualnie handlujących wskazywały, że planowane rozwiązanie nie spełnia ich oczekiwań. Wprowadzając takie rozwiązania ograniczylibyśmy możliwość handlu żagańskim przedsiębiorcom. Znacznie lepszy efekt osiągnęliśmy przy minimalnych nakładach finansowych (33 tys. zł) i bez ograniczeń handlowych.

Zarzut 14. Wycofanie się z budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych nr 3 i nr 4.

Ad.14 Nie wycofano się z budowy hal sportowych przy PSP nr 3 i PSP nr 4, ponieważ te zadania nie były ujęte w budżecie Miasta. Uznając jednak potrzebę ich realizacji poszukujemy korzystnego dofinansowania tych zadań z programów rządowych lub ze środków europejskich. Szacunkowy koszt budowy hal to 11,5 mln.

Zarzut 15 Zatrudnianie na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Miasta osób niezwiązanych z Żaganiem.

Ad.15. Na dwóch kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Żagań zostały zatrudnione osoby zamieszkałe poza miastem (z powiatu żagańskiego). W obu przypadkach zatrudnienie nastąpiło w wyniku przeprowadzonych konkursów, do których nie przystąpił żaden mieszkaniec naszego miasta. Zawsze stawiam na kwalifikacje osoby zatrudnianej, a nie na jej miejsce zamieszkania.

Zarzut 16. Dopuszczenie do likwidacji oddziału ginekologii żagańskiego szpitala.

Ad.16 Nie ma decyzji o likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego w Żaganiu. Temat wraca od wielu lat. Podejmuję wszystkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia czasowo zawieszonego oddziału. Nie uznaję tej walki za zakończoną.

Zarzut 17. Przyznanie prezesom spółek gigantycznych wynagrodzeń.

Ad.17 Wynagrodzenia prezesów spółek są W TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI jak w poprzedniej kadencji. I najistotniejsze – to nie burmistrz określa ich wysokość, lecz ich rady nadzorcze.

Zarzut 18 Wykupywanie za pieniądze mieszkańców, w lokalnej prasie płatnych reklam chwalących jego osobę.

Ad.18 Wszystkie płatne materiały zamieszczane w prasie dotyczą pracy Urzędu Miasta Żagań, o której należy informować mieszkańców. Koszty ich zamieszczania ZNACZNIE zmniejszono w stosunku do poprzedniej kadencji.

Zarzut 19 Likwidacja Dnia Życzliwości.

Ad.19 Światowy Dzień Życzliwości obchodzimy 21 listopada, ponadto mieszkańcy Żagania są życzliwi na co dzień.

Zarzut 20 Unikanie spotkań z mieszkańcami.

Ad. 20 Od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. spotkałem się z 550 mieszkańcami, a mój zastępca z 300. Nawet w okresie pandemii osobiście spotykałem się z przedsiębiorcami. Jestem obecny na wszystkich miejskich uroczystościach i wydarzeniach, na sesjach Rady Miasta Żagań. Zawsze do Waszej dyspozycji.

Zarzut 21 Brak realizacji obietnic wyborczych.

Ad.21 Minęła jedna trzecia pięcioletniej kadencji. Sukcesywnie realizuję obietnice wyborcze i zapewniam, że do końca kadencji wywiążę się z zawartego z wyborcami kontraktu. Zawsze dotrzymuję danego słowa.

Drodzy Mieszkańcy mam na koniec do Was pytanie: Co można zrobić w Żaganiu za 70 tysięcy złotych? Bo taki jest koszt referendum. Tyle kosztuje na przykład plac zabaw dla dzieci. Siedem osób uznało, by tę kwotę wydać na referendum. Mówi się, że papier wszystko przyjmie. Zastanawiałem się, dlaczego nie ma zarzutu nr 22, że trawy w mieście nie koszę. Ale do rzeczy. Przeczytaliście zarzuty 7 osób i moje odpowiedzi (wkrótce szerzej). Sami wyrobicie sobie zdanie, co do słuszności takiego wniosku i wydatku. Wybraliście mnie w demokratycznych wyborach, powierzając opiece miasto na pięć lat. To, co proponowałem najlepiej będzie można ocenić po upływie tego terminu. Jeżeli uważacie, że powinienem kontynuować swoją pracę dla Żagania, nie podpisujcie list referendalnych.

Z poważaniem

Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Miasta Żagań