Spacer z przewodnikiem

3 lipca (piątek), godz. 17.00, zbiórka przy Centrum Informacji Turystycznej

Piątkowy spacer krajoznawczy stanie się okazją do poznania historii i uroków żagańskiego zespołu pałacowo-parkowego, w skład którego wchodzą Pałac Książęcy oraz park krajobrazowy. Spośród trzech części parku w czasie naszej wędrówki skupimy się na przedniej nazywanej niegdyś ogrodem pałacowym bądź parkiem kwietnym. Powiemy o nieistniejących obiektach parkowych, jak również o przechodzącym obecnie imponującą renowację Zespole Szpitalnym św. Doroty, który znajdował się w pierwotnych granicach parku.

Przewodnik:

Mariusz Wieczerzyński – mgr filozofii, redaktor, animator kultury, żaganianin i regionalista; pomysłodawca oraz inicjator spacerów krajoznawczych Odkrywanie Żagania. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.