Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 178/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 178/2020

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania