7 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego oddziału w Zielonej Górze, dyrektor Anettą Błaszczyk-Machowską oraz ppłk. Piotrem Urbańcem z Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze w sprawie budynku byłego sztabu dywizji przy ulicy Traugutta. Podjęto kolejne rozmowy w sprawie możliwości przejęcia obiektu przez gminę. Uczestniczył w nich również działający w imieniu wspólnoty Piotr Redźko. Aby takie przekazanie było możliwe omówiono niezbędne do podjęcia działania prawne. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podtrzymał swoją propozycję przejęcia obiektu przez miasto.