W ramach Budżetu Obywatelskiego wpisano do tegorocznego budżetu sześć zadań zaproponowanych przez Państwa o łącznej szacunkowej wartości 595 338,16 złotych. Przypominamy, że wykonano już jedno z nich – parking na osiedlu Bema. W lutym mieszkańcy otrzymali możliwość korzystania z sześciu nowych miejsc postojowych. Wartość zadania wyniosła łącznie  54.615,86 złotych.

W zakresie drugiego z zadań opracowany został program robót “uporządkowania terenu w obrębie ulic Słowackiego i Keplera“. 7 lutego 2020 r. wysłano dokument do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zaakceptowania wraz  z wnioskiem o wydanie pozwolenia na  prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru. Po licznych monitach pozwolenie takie gmina uzyskała 8 lipca 2020. Ponieważ w decyzji LWKZ został nałożony obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych – do 15 lipca wyznaczono termin składania ofert na wspomniane badania. Po zapewnieniu archeologa możliwe będzie przystąpienie do wykonania robót.

Realizowane jest równocześnie kolejne z zadań, czyli obudowa pomnika – Krzyża wotywnego Księżnej Doroty Talleyrand. Trwają badania archeologiczne stanowiące element dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  pozwolenia na prowadzenie prac. Do 31 sierpnia 2020 r. Gmina Żagań o statusie miejskim otrzyma dokumentację projektową, na podstawie której możliwa będzie realizacja zadania.

Zakończono opracowanie materiałów przygotowawczych strefy aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu. W ciągu tygodnia ogłoszony zostanie przetarg, który pomoże wyłonić wykonawcę zadania w formule “zaprojektuj-wybuduj”. Na terenie strefy powstanie plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia plenerowa i strefa rekreacji (stoły do tenisa stołowego, szachy i chińczyk). Równocześnie burmistrz zadeklarował wykonanie, w ramach odrębnego zadania, modernizacji monitoringu na terenie szkoły.

Znamy również termin Żagań Underground Fest. Trzydniowe wydarzenie plenerowe planowane jest w dniach od 27-29 sierpnia 2020 roku na terenie przy stanicy kajakowej, na końcu ulicy Konopnickiej. Jeżeli tylko pandemia nie pokrzyżuje naszych planów, poinformujemy niebawem o szczegółach wydarzenia, które już ma swoją stronę na portalu społecznościowym.

Ostatnie z zadań – utworzenie sali pamięci w PSP 4 właśnie się rozpoczyna.