Burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz naczelnik oświaty Mariusz Krugły odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 2, w której prowadzone są bieżące remonty oraz trwają przygotowania do remontu kuchni i stołówki szkolnej. Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie z rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu pozyskano dofinansowanie w wysokości 79 319,32 złotych na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w żagańskiej “Dwójce” (własnej kuchni i jadalni). Jak widać na zdjęciach, pieniądze te są bardzo potrzebne. Dzięki pozyskanym środkom zakupiony zostanie przede wszystkim nowy sprzęt oraz wyremontowane zostaną pomieszczenia. Dyrektor szkoły Dorota Maćkowska przygotowuje obecnie dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie prac.

Planowana jest wymiana instalacji wodnej i elektrycznej, powiększenie obecnej obieralni i wyposażenie jej z przeznaczeniem na zmywalnię, a także adaptacja pomieszczenia socjalnego dla personelu. Oprócz gruntownego remontu kuchni planowane jest doposażenie jej w piec konwekcyjno-parowy oraz stoły gastronomiczne. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 99.149,15 złotych. 20% wkładu własnego finansowego zapewni Gmina Żagań o statusie miejskim.