W ramach naboru można uzyskać dotację na małe projekty polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej (max. 3.000 zł), które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych, np.:
– koncerty,
– wystawy,
– publikacje dla młodzieży.
W ramach konkursu można uzyskać granty zarówno na inicjatywy podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także projekty wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.
Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), instytucji kościelnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na stronie organizatora.