16 lipca 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z Enea Oświetlenie w Zielonej Górze na wykonanie naprawy generalnej 21 sztuk opraw sodowych oświetlenia drogowego przy ulicy Bocznej i Dolnej. Koszt naprawy oświetlenia wyniesie 10.332 złotych. Oprawy zostaną naprawione nie później niż do 5 października 2020 roku.